Sammanfattning Styrelsebeslut 23 april 2019

Styrelsen för Brf Storstugan beslutade att:                                                  

–        Godkänna mobilpolicy för personalen

–        Teckna ramavtal med Telia för mobilabonnemang till personalen   

–        Upphandla OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) av lägenheter och lokaler från Energiförädling AB

–        Framlägga styrelsens förslag att stödja kommunens projekt att renovera Biblioteksgången för beslut på årsstämman

–        Godkänna styrelsens förslag till svar på inkomna motioner till årsstämman

–        Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbeta för att införa fastighetssystemets medlemsportalen 

Bolagsstämman i STUGAB har beslutat om frivillig likvidation av bolaget