Sammanfattning Styrelsebeslut 21 maj 2019

Styrelsen för Brf Storstugan beslutade att:                                                  

–        Ta fram förslag rörande parkeringsplatser för rörelsehindrade, småbarnsfamiljer och för laddning av elhybrider och elbilar

–        Upprusta hobbylokalen och godkänna nya ordningsregler för användning av lokalen 

–        Teckna avtal med Rest. Fridays om markhyra för utomhus-servering under sommaren 2019

–        Godkänna en reviderad lönepolicy

–        Godkänna att referensgruppen för SVAF får anlita juridisk hjälp vid behov

–        Renovera den bortre trappan till övre parkeringen som är mycket dåligt skick 

  • Godkänna föreningens säkerhetspolicy