Inaktuellt / Sammanfattning styrelsebeslut 2019-03-19

Sammanfattning

Styrelsebeslut 19 mars 2019

Styrelsen för Brf Storstugan beslutade att:                                                  

–        Bilda en arbetsgrupp som ser över användningen av hobbylokalen och eventuellt behov av upprustning av lokalen

–        Uppdra till Stugabs styrelse att kalla till extrastämma för att besluta om formell avveckling och likvidering av Stugab AB   

–        Slutföra omförhandling av avtal för ekonomiförvaltningen

         med anledning av avvecklingen av Stugab AB 

–        Uppgradera mediaspelare till informationsskärmarna i entréerna och slutföra omförhandling av serviceavtal

–        Uppdra till förvaltningen i samråd med styrelsen att se över föreningens skyltning och återkomma med förslag

–        Uppdra till förvaltningen att i pågående översyn av föreningens IT-miljö inkludera utvärdering av system för fillagring

–        Att svar på inlämnade motioner skall vara klara för beslut till nästa styrelsemöte