Presentationen från årsstämman 5:e juni 2019

För mer information hänvisas till den tryckta årsredovisningen och kallelsen som delats ut till alla lägenheter. Frågor kan även ställas till servicekontoret