Parkeringsplats för boende

Till varje lägenhet hör en bilplats avsedd för personbilar. Varje plats är numrerad och ligger på fastighetens parkeringsområde. Uppgift om numret på din parkeringsplats och var den ligger får du på Servicekontoret.

Ett antal bilplatser  med uttag r motorvärmare finns på parkeringsplatsen utanr Åkerbyvägen  84-90 och på övre parkeringsplanet mittemot Åkerbyvägen  92. Ett mindre antal elstolpar finns för elbilar på övre parkeringsplan.

Bilar får inte ställas på trottoaren längs huset eller utanför de markerade platserna. För att övervaka att reglerna följs har föreningen avtal med ett parkeringsbolag. 

Parkeringsplats -Snöröjning

Du ansvarar själv för snöskottning på din parkeringsplats. Lägg snön på vägen bakom bilen så att traktorplogen kommer åt att frakta bort den.

Parkering för gäster

Gästparkeringen är belägen på det övre parkeringsplanet och avsedd för besökande till boende i Storstugan. Genom servicekontoret har du möjlighet att få ett tillfälligt parkeringstillstånd för dina gäster som avser att stanna några dagar.

Image