TRIVSELREGLER

För boende i HSB Brf Storstugan. Beslut på styrelsemötet 20171219.

Bostadsrättshavaren är skyldig att följa av föreningen lämnade föreskrifter.
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för andrahandshyresgästens beteende.

För att kunna bevara trevnad och trivseln i vår förening gäller nedanstående trivselregler:

1. Lägenheten med tillhörande utrymmen skall vårdas väl och användas med aktsamhet.

2. I sopnedkast skall sopor (hushållsavfall med mera) vara väl inslaget och ordentligt hopknutet i påse.

3. Om skadedjur förekommer inom fastigheten skall detta omedelbart anmälas till servicekontoret
för eventuell sanering genom skadedjursbekämpare.

4. Anslag och skyltning är endast tillåtet på anslagstavla i respektive entré.

5. Miljöfarligt avfall såsom bilbatterier, bildäck, färgrester med mera skall lämnas till kommunens miljöstation.

6. Rökning får ske minst 20 meter från fastigheten.

7. Ställ inte ut föremål på våningsplan, entré eller källare. Föremål kan utgöra fara vid brand.

8. Tänk på dina grannar och skaka inte kläder, mattor eller dylikt genom fönster och balkong.
Ingenting får heller hängas på, utanför eller ovanför balkongräcket.

9. Tag hänsyn till dina grannar om du röker eller grillar på balkongen.
Grillning är tillåten endast under förutsättning att den sker på elgrill.

10. I toaletten får endast toalettpapper kastas. Övriga föremål kan orsaka stopp i avloppet.

11. Dörrar till fastigheten och källare skall hållas stängda.

12. Cyklar parkeras i cykelställ på fastighetens parkeringssida eller i cykelrum.

13. Cykling på innergården skall ske med försiktighet.

14. Störande buller såsom borrning, spikning, bilning med mera får endast ske måndag – torsdag 08.00-20.00,
fredag 08.00-18.00 samt lördag 10.00-18.00.