Ordningsregler

För att kunna bevara trevnaden och trivseln i våra fastigheter gäller nedanstående ordningsregler:

Lägenheten med tillhörande utrymmen skall vårdas väl och begagnas med aktsamhet.

Ohyra i lägenheten ska omgående anmälas till förvaltaren.

Inga föremål får placeras i entré, våningsplan, trapphus, källargångar och andra allmänna utrymmen av säkerhetsskäl (bl.a. brand). Gäller även dörrmattor utanför den egna lägenheten samt barnvagnar.

På balkongen, visa hänsyn till dina grannar: Skaka och piska kläder, mattor o dyl. genom fönster och från balkonger är inte tillåtet. Använd piskplatsen på baksidan av storstugan på övre parkeringen. Blomlådor får endast sättas på insidan av balkongräcket. Inga föremål får hängas över balkongräcket. Sopa inte ut skräp på från balkongen. Fåglar får inte matas från balkongen samt på gården. Grillning får endast ske med el-grill. Rökning kan störa dina grannar (allergi). Inglasning kräver tillstånd av förvaltaren och kommunen.

Toaletten. Tidningspapper, bindor eller andra föremål som kan orsaka stopp i avloppsrören får ej spolas ner i toaletten.

Visa hänsyn till dina grannar alla tider på dygnet, tänk på följande: Grannar som på grund av sitt arbete behöver sova på dagen. Tänk på att inte slå i dörrarna, trapphuset leder ljud. Undvik störande vattentappning (22.00–06.00). TV, stereo, radio, dator och hemmabioanläggning är underhållning för dig, tänk på tidpunkten och volymen. Moderna platt-Tv med bakåtriktade högtalare monterade på betongvägg eller vägg mot granne kan vara mycket störande. Träskor eller liknande kan störa din granne. Störande arbeten får utföras på fastställda tider, måndag- lördag 08.00-20.00.

Vid användning av sopnedkast skall sopor, matavfall etc. vara väl inslagna i paket eller ordentligt hopknuten plastpåse. Det är förbjudet att tömma sopskyffel, dammsugarpåsar o.d. direkt i sopnedkastet

Parabol/radio-antenner måste monteras på sådant sätt att de icke vid något tillfälle sticker ut utanför balkongräcket.

Skyltning och anslag på fastighetens ytterväggar, i förstugor, hissar eller trappuppgångar är inte tillåtet.

Tvättstugan får endast användas av dem som bor i fastigheten och endast för eget behov. Tvättning får endast ske på de tider som anges på anmälningslistan vid tvättstugorna.

Bilbatterier, färgrester och annat miljöfarligt avfall får inte ställas i grovsoprummet utan skall lämnas till kommunens miljöstation.

Dörrarna till källaren skall hållas stängda och låsta. Entréporten skall alltid hållas stängd och får inte ställas upp.

Tak. Det är absolut förbjudet att beträda fastighetens tak.

Cyklar och mopeder får inte parkeras mot husväggen utan skall ställas i cykelställ.

Det är förbjudet att cykla på gräsmattorna och i bassängen. Bilkörning är inte tillåten på trottoaren på husets baksida, på Biblioteksgången eller på husets gårdssida.

Parkering är tillåten endast på anvisad plats.

Mopedåkning är inte tillåten på gårdssidan och på Biblioteksgången

Hundar och katter får inte rastas på gården. Hundar och katter får inte vistas på gräsmattorna, i sandlådorna eller på nedre delen av gården.

Förbud mot alkoholförtäring och droger råder på gården.

Bostadsrättsinnehavare är skyldig att följa av styrelsen och förvaltaren lämnade föreskrifter. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ev. andrahandshyresgästers beteende.