ÖPPNING AV GYMMET

                                                                                                             2020-06-11

ÖPPNING AV GYMMET 

Styrelsen har fattat beslut om att öppna Gymmet igen dock i begränsad utsträckning. Gymmet öppnar idag.

Det är viktigt att iaktta distansering och noggranna hygieniska krav hos var och en.

Du får av naturliga skäl som alltid inte använda anläggningen om du känner dig förkyld eller har andra symtom som kan härledas till förkylning, influensa eller Covid-19. 

För att hålla distans på vårt ”gym” rekommenderas, att det endast är tre personer samtidigt i lokalen. En person i var rum i lokalen.

Gymmet kan bokas av en medlem för ett pass på två timmar. Det finns sammanlagt 8 pass/dag tillgängliga. Man kan ta med två andra medlemmar/familjemedlemmar per bokning. Ingen medlem får boka mer än ett pass/dag. Gymmet hålles öppet kl 06-22.00.

Om du ej har en dator så kan du boka gym tid på bokningstavlan vid bastun.

Medtag handsprit och tvätta av redskapen/verktygen efter användning.

Användning av lokalen sker på egen risk.

Styrelsen