VALBEREDNINGEN INFORMERAR

Maj 2021

I februari 2021 skickade valberedningen ett meddelande ”Vi behöver dig” med uppmaning till alla medlemmar att engagera sig i  bostadsrättsföreningen. Det kom glädjande många svar. Många, både yngre och äldre,  ville vara med och sköta vår fina förening. Detta har givit möjlighet till en långsiktig planering när det gäller kommande förtroendeuppdrag.

Valberedningen planerar också att kommande år tillsammans med styrelsen verka för att bibehålla och öka medlemmarnas engagemang i föreningens verksamheter.

 Målsättningen i valberedningen har varit:

  1. Ta fram ett antal kandidater
  2. Långsiktighet
  3. Jämställdhet
  4. Mångfald
  5. Föryngring

Den nuvarande valberedningen: Jacqueline Sylwander, Gert Hedner, Hassan Nadjafi, Ingrid Toll

kan, om stämman så önskar, fortsätta sitt arbete även nästa period.

Kommentarer och frågor kontakta Ingrid Toll, ordförande i valberedningen.

Senaste nyheterna