Läs mer (klicka här)

Ordinarie föreningsstämma för Brf Storstugan ska hållas 2022‑05‑16 kl 18:00 i Tibblekyrkans stora kyrkosal

Det är vår förhoppning att vi i år ska kunna hålla en normal stämma igen. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara och därmed att ta ansvar för föreningen och sitt boende.

Det har varit styrelsen målsättning att hålla en så tidig stämma som möjligt. Det normala har varit att de har hållits i slutet av april, vilket inneburit innan boende börjar att flytta ut till sina sommarstugor eller hunnit påbörja båtsäsongen m.m. Det har även möjliggjort för den nyvalda styrelsen att konstituera sig och inleda sitt arbete innan semestrarna, vilket inte varit möjligt de senaste åren.

Två av våra traditionella lokaler för föreningsstämmorna har antingen inte gått att boka (Täby Park Hotell som upphört med sin traditionella verksamhet) och Tibble teatern som är upptagen av skolans aktiviteter. Men Tibblekyrkan rymmer över 300 deltagare och ligger väldigt nära Storstugan.

22-02-07 /Styrelsen

 

 

 

Senaste nyheterna