Information om årsstämman 2022

Välkomna till Årstämman som hålls i Tibble kyrka klockan 18.00.

Tibble kyrka kommer att vara öppen för närvaroregistrering från och med 17.00.Kaffe med mackor serveras.

Det kommer finnas tre bord utanför kyrkan där man kan registrera sig, varje bord kommer att märkas upp med portnummer. Kolla efter vilket bord just er port ska registrera sig vid så går registreringen snabbare

Varmt välkomna
Styrelsen

Senaste nyheterna