Brf Storstugan kallar till årsstämma fredagen den 3:e juni 2022 klockan 18.00 i Tibble kyrka

Anledningen till vi tvingats senarelägga stämman är att revisionen blivit försenad. Revisionsberättelsen måste vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan stämman.

Brf Storstugan hälsar alla medlemmar välkomna till årets stämma där du har möjlighet att uttrycka din åsikt om vilka som skall väljas in i styrelsen och andra förtroendeuppdrag i vår förening.

Vi kommer också gå igenom årsredovisningen för 2021 med möjlighet till frågor om du har någon fundering kring denna.

Stämman börjar kl 18:00 men tänk på att komma i god tid då alla medlemmar och ombud skall legitimeras, vilket kan ta lite tid. Det kommer därför gå att registrera sig för deltagande vid stämman fr.o.m. 17:00. I samband med detta kommer det att serveras en lättare förtäring.

 

Årsredovisning

Årsredovisningen 2021 kommer distribueras till samtliga medlemmars lägenhet i Storstugan minst 14 dagar före stämman.

 

Rösträtt

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans en röst.

 

Fullmakt

Fysiska personer får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall visa skriftlig undertecknad fullmakt som inlämnas till föreningen på plats vid stämman. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.

 

/Styrelsen

Senaste nyheterna