Årets stämma är planerad till 10 juni kl 17:00 

Tanken är att köra en kombinerad stämma med fysisk närvaro alternativt poströstning för de som inte kan/vill närvara.

Detta förutsätter dock att restriktioner som är förknippade med Covid 19 lättas tills dess. I såfall äger stämman rum i Tibble-aulan. Om restriktionerna (max 8 personer) inte hävs i god tid före 10 juni kommer beslutet omprövas och stämman sker enkom med poströstning. Information kommer i god tid i förväg.

Blanketter för poströstning kommer att delas ut till alla med rösträtt.

I år är de tillfälliga möjligheterna att ge flera fullmakt till ett ombud hävda. Samma regler som har gällt i alla andra år kommer att gälla.

Oavsett om stämman körs live eller bara med poströstning kommer själva stämman sändas digitalt så alla som vill kan följa stämman."

Läs mer här

 

 

 

 

Senaste nyheterna