Läs mer: klicka här

Brf Storstugan byter ut 4 st vattenstammar. Start måndag 19e april.

För medlemmarnas information påbörjas inom kort ett projekt på fastighetens södra sida (innergården) där vi låter byta ut 4 st vattenstammar som försörjer uppgångarna med kallvatten.

Vi har under, tidigare år, p g a vattenläckage bytt ut två stammar utanför port 17A och port 94.

I syfte att förhindra risk för nya läckage, byter vi ut återstående 4 vattenstammar från byggåret 1969.

Vi börjar med Åkerbyvägen 90.

Därefter följer port nr 86, 98 och sist, av olika skäl, port 82. Utanför port 82 kommer en del förberedande arbeten att ske vad gäller nya ledningar till föreningens fontän. Därav ligger port 82 sist i tidplanen.

Projektstarten fastlagd vecka 16 måndag 19e april. Varje schakt beräknas ta upp till 2 veckor att åtgärda.

Räkna med vattenavbrott 1 eller 2 gånger under maximalt 4 timmar. Entreprenören sörjer dock i övrigt för vattenförsörjningen medans arbetet pågår. Tidplan sätts, inom kort, upp i berörda portar.

Om ni minns från tidigare stamläckage måste stora schakt öppnas upp i marken invid ovan angivna portar. Naturligtvis med erforderliga säkerhetsanordningar (räcken mm). I nödfall, vid behov, får boende ta väg från porten mot norr.

Frågor kontakta förvaltningen.

 

Senaste nyheterna