Bostadsrättshavarens ansvar och underhåll.

Utdrag ur HSB normalstadgar för HSB Bostadsrättsförening Storstugan. Bostadsrättshavarens ansvar och underhåll. Bostadrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som innefattar: 1 – Ingrepp i en bärande konstruktion 2 – Ändring … Read More

EXPEDITIONEN STÄNGD FRÅN MÅNDAG 2020-03-23

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                           TÄBY 2020-03-19 EXPEDITIONEN ÅKERBYVÄGEN 98 Expeditionen tar inte emot besökare från måndag 2020-03-23.  Felanmälningar och andra spörsmål ska ske via hemsidan; www.brfstorstugan.com  och telefon; 08 – 758 25 22.  Åtgärden är tillfällig för att minska risk för spridning  av Corona och gäller tills annat meddelas. / FÖRVALTNINGEN

NYA TORKTUMLARE UNDER VÅREN 2020

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                           TÄBY 2020-03-19 NYA TORKTUMLARE Vi byter ut våra gamla torktumlare och installerar nya under våren enligt ett fastlagt schema. De dagar utbytet sker är tvättstugan stängd i Din uppgång. Instruktioner kring handhavandet finns uppsatt på de nya torktumlarna. ÅKERBYVÄGEN 84      2020-04-01 ÅKERBYVÄGEN 82      2020-04-02 ÅKERBYVÄGEN 86      2020-04-03 ÅKERBYVÄGEN 88      2020-04-06 ÅKERBYVÄGEN 90      2020-04-07 ÅKERBYVÄGEN 92      2020-04-08 ÅKERBYVÄGEN 94      2020-04-14 ÅKERBYVÄGEN 96      2020-04-15 ÅKERBYVÄGEN … Read More

ÅKERBYSALEN

Åkerbysalen Åkerbysalen öppet för tidningsläsning, kortspel och Tv mm.  Inget gemensamt måndagskaffe tillsvidare Mvh Ingrid & Margareta Täby 2020-03-13

Kurser inställda till 31a maj. GYM & SPA tillsvidare stängt.

Storstugans samtliga kurser är inställda t o m 31a maj 2020. Vi avvaktar läget angående smittspridningen av coronaviruset och återkommer framöver med ny information. Studie- och fritidsverksamheten Även GYM och SPA är stängt tillsvidare av samma skäl som ovan angivet. Mvh Förvaltningen HSB Brf Storstugan Täby 2020-03-13

Trädgårdsplan år 2020

Trädgårdsvård 2020! Bakgrund: Föreningens mark omfattar ca: 55000m2. Marken består av rabatter, gräsytor, ca: 300 träd etc. Träden är övervägande lindar, men det finns även hassel, körsbär, rönn och pil. Trädgårdsbesiktning görs normalt i september av förvaltningen och styrelse. Trädgårdsvården utförs av Storstugans Förvaltning i samarbete med underentreprenörer och sommar arbetare. 2018 gjordes en trädinventering där det har bestämts hur … Read More

Motioner till stämman

Dags att lämna in din motion Nu är det åter dags för dig som medlem att lämna in din motion till ordinarie föreningsstämma. För att motionen ska anses vara giltig ska den inkomma till förvaltningen senast den sista februari. Du som medlem i HSB Brf Storstugan i Täby har rätt att lämna ett eller flera förslag till föreningsstämman. Dessa kallas … Read More

Utdrag ur protokoll extrastyrelsemöte 12

Utdrag ur protokoll extrastyrelsemöte 12-19 Föranmälda beslutsärenden Godkännande av Underhållsplan Styrelsen godkänner underhållsplanen med följande ändringar:  Dörrstängarna läggs in som investering. Tas bort från investering och kostnadsförs 2020:  Byte av porttelefon Innergårdsåtgärder, trädgårdsgruppen Kallvattenstammar Klamring vattenstammar SPA iordningsställande relaxrum Trappor P-däck 2 st restaurering med ståldörr Godkännande av årsavgift 2020 För vidare undersökning:3012-3015, Hyresintäkter 200’ för lite. Kollas! Beslut: Att höja … Read More

Utdrag ur styrelseprotokoll 11

Utdrag ur styrelseprotokoll 11-19 6 Föranmälda beslutsärenden 6.1. Anlitande av konsulterande projektledare (LH)Styrelsen beslutar: Att avsätta 400 000kr i budgetposten konsultkostnader för 2020 för att anlita en extern projektledare. Samt uppdrar till Mats L, Keivan A, Lars H att utforma avtal för ett första uppdrag.  Initiering förstudie krishantering (KA) Förstudieprogram Krishantering Styrelsen beslutar: Att uppdra till Rolf Pejnefors att tillsammans med intresserade styrelseledamöter … Read More