Trädgårdsplan år 2020

Trädgårdsvård 2020! Bakgrund: Föreningens mark omfattar ca: 55000m2. Marken består av rabatter, gräsytor, ca: 300 träd etc. Träden är övervägande lindar, men det finns även hassel, körsbär, rönn och pil. Trädgårdsbesiktning görs normalt i september av förvaltningen och styrelse. Trädgårdsvården utförs av Storstugans Förvaltning i samarbete med underentreprenörer och sommar arbetare. 2018 gjordes en trädinventering där det har bestämts hur … Read More

Motioner till stämman

Dags att lämna in din motion Nu är det åter dags för dig som medlem att lämna in din motion till ordinarie föreningsstämma. För att motionen ska anses vara giltig ska den inkomma till förvaltningen senast den sista februari. Du som medlem i HSB Brf Storstugan i Täby har rätt att lämna ett eller flera förslag till föreningsstämman. Dessa kallas … Read More

Utdrag ur protokoll extrastyrelsemöte 12

Utdrag ur protokoll extrastyrelsemöte 12-19 Föranmälda beslutsärenden Godkännande av Underhållsplan Styrelsen godkänner underhållsplanen med följande ändringar:  Dörrstängarna läggs in som investering. Tas bort från investering och kostnadsförs 2020:  Byte av porttelefon Innergårdsåtgärder, trädgårdsgruppen Kallvattenstammar Klamring vattenstammar SPA iordningsställande relaxrum Trappor P-däck 2 st restaurering med ståldörr Godkännande av årsavgift 2020 För vidare undersökning:3012-3015, Hyresintäkter 200’ för lite. Kollas! Beslut: Att höja … Read More

Utdrag ur styrelseprotokoll 11

Utdrag ur styrelseprotokoll 11-19 6 Föranmälda beslutsärenden 6.1. Anlitande av konsulterande projektledare (LH)Styrelsen beslutar: Att avsätta 400 000kr i budgetposten konsultkostnader för 2020 för att anlita en extern projektledare. Samt uppdrar till Mats L, Keivan A, Lars H att utforma avtal för ett första uppdrag.  Initiering förstudie krishantering (KA) Förstudieprogram Krishantering Styrelsen beslutar: Att uppdra till Rolf Pejnefors att tillsammans med intresserade styrelseledamöter … Read More

Sex steg till ett brandsäkrat hem i jul

Sex steg till ett brandsäkrat hem i jul 19 december 2019  December och januari är de månader då flest bostadsbränder sker i Sverige. Här tipsar vi om hur du kan brandsäkra ditt hem inför julen.  Fungerande brandvarnare.. En fungerande brandvarnare är det absolut viktigaste för brandsäkerheten hemma. Den är en väldigt bra livförsäkring, särskilt då ditt luktsinne inte fungerar som … Read More

Stängning föreningens spa

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                           TÄBY 2019-12-19 Stängning spat “Spat kommer inte att öppnas efter den 20/12-2019 utan tas bort så fort som möjligt under år 2020. Orsaken till detta är höga kostnader för reparationer och drift.  Det kommer istället iordningställas en fin relaxavdelning där spat idag står. Bastu och relaxavdelningen kommer fortsatt också att kunna bokas för en egen tid via … Read More

Styrelsemötet 2019-11-19

Tid Tisdag den 19 november 2019Kl. 18:30 Plats Servicekontoret, Storstugan DAGORDNING FÖR BRF STORSTUGAN TÄBY STM 11-19 DEN 19 NOVEMBER Mötets öppnande Närvaroregistrering Fastställande av dagordningen Val av protokolljusterare samt protokollförare Föregående protokoll Justerat protokoll STM 10-19  Föranmälda beslutsärenden Anlitande av konsulterande projektledare (Lars Hedström) Initiering av förstudie krishantering (Keivan Ashhami) Förstudieprogram krishantering Ändring av UH-plan torkutrustning Kalkyl investering i … Read More