Begäran om upplysning inför årsstämman 2020

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-06-08 Begäran om upplysning inför årsstämman 2020Styrelsen har inför stämman fått en begäran om kompletterande upplysningar rörande årsredovisningen för 2019  Upplysning som begärs: Hur stor var Storstugans förbrukning av fjärrvärme (MWh) åren 2018 och 2019?  Svar: Storstugans förbrukning av fjärrvärme år 2018 var 6 636 MWh och 2019 var den 6 561 MWh.

Din röst är viktig på stämman!

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-06-02 Din röst är viktig!  10 juni är det föreningsstämma. Var med och påverka hur föreningen ska drivas vidare Delta personligen i stämman enbart om du är helt frisk och inte hör till någon av riskgrupperna. I annat fall, eller bara för att minska risken att ha en stor samling människor. Ge fullmakt till någon du litar på.  Eller: Poströsta. Se … Read More

Anvisningar för årsstämman till 10 juni 2020

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-05-28 Anvisningar för årsstämman till 10 juni 2020För att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under nu gällandecoronapandemi har riksdagen fattat beslut om tillfälliga undantag i gällande lagstiftning, bl.a.bostadsrättslagen vad gäller deltagande i föreningsstämmor, lag (2020:198). Den nya lagen underlättarför föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för smittspridningminimeras genom att antalet deltagare som närvarar personligen … Read More

Styrelseprotokoll nr 04-20 den 21 april 2020 Kl. 18:30

Tid Tisdag den 21 april 2020Kl. 18:30 Plats Online via länk  Protokoll nr 04-20 Protokoll nr 04-20 fört vid styrelsesammanträde för Bostadsrättsföreningen Storstugan  i Täby 2020-04-21 kl. 18:30 – 21:40 Föranmälda beslutsärenden Byte av dörrstängare (Christian)Beslut: Styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Tillfälliga regler för fullmakter vid årets föreningsstämma (Lars)Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna båda förslagen. Att en medlem kan företrädas av ett … Read More

“Tennisbanan är nu öppen”

Tennisvänner i Storstugan Regler och bestämmelser för vår tennisbana sommaren 2020 Tennisspelare som innehar bostadsrätt i Storstugan erbjuds att boka tider för Tennis via hemsidan eller genom att komma förbi Servicekontoret. Brickan som fungerar till Tennisbanan är den gröna ”Husmorsbrickan” Nyckelbrickan till tennisbanan får ej utlånas till obehörig Den som bryter mot denna regel har förverkat rätten att spela på … Read More

Styrelsemöte. Tisdag den 24 mars 2020 kl 18:30. Protokoll nr 03-20

Tid Tisdag den 24 mars 2020Kl. 18:30 Plats Online via länk/telefon  Protokoll nr 03-20 Protokoll nr 03-20 fört vid styrelsesammanträde för Bostadsrättsföreningen Storstugan  i Täby 2020-03-24 kl. 18:50 – 21:30 Närvaroregistrering Närvarande via länk:Keivan AshhamiLars HedströmVeronica LundbergMats LöfgrenDaniel HagwallLela DjurdjevicMargareta OlséniNils HenströmIngrid Toll Via telefon:Lars-Erik LöfvenmarkCarita HallingChristian Ahlström, förvaltare adjungerad med yttranderätt Föranmälda beslutsärenden Översyn förvaltningsorganisationsrutiner (Ingrid)Beslut: Styrelsen har utsett Mats, Daniel … Read More

Visa hänsyn i och utanför hissarna

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-04-14 VIKTIGT ATT VISA HÄNSYN GENTEMOT VARANDRA I OCH UTANFÖR HISSARNA.  SHOW CONSIDERATION Trafiken är stor i våra entréer varför stor hänsyn ska visas. HÅLL AVSTÅND MELLAN VARANDRA I VÄNTAN PÅ HISS.              Keep distans when waiting for the elevator UNDVIK SAMÅKNING. DU HAR RÄTT ATT SÄGA TILL, ATT DU VILL ÅKA ENSAM I HISSEN.              Avoid sharing the elevator.  TRYCK … Read More

INTRESSEANMÄLAN BILPOOL

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                        TÄBY 2020-04-08 INTRESSEANMÄLAN BILPOOL Med tanke på dagens diskussioner om miljö och hållbarhet kanske är det dags att starta en bil pool i föreningen. Många har en bil som de inte använder så ofta, det kan vara både dyrt och tidskrävande, besiktning, skatt, underhåll mm. Styrelsen har därför tänkt titta på om det finns något … Read More

Utdrag ur styrelseprotokoll STM 2-20 200225

Utdrag ur Protokoll nr 02-20 Täby 2020-02-25 kl. 18:50 – 21:30 Markupplåtelseavtal, Stadsnätet (Keivan) Markavtal Täby Markbild Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna avtalsförslaget om att upplåta mark åt stadsnätsbolaget för förlängning av kommunikationsledning. Trädgård 2020 (Christian) Offertsammanställning trädgårdsarbeten Beslut: Styrelsen tackar för anmälan och anser att förslaget redan är godkänt. Då ärendet redan hanterats i fastighetsgruppen inom ramarna för budget. Upphandling 21 … Read More