OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL I UPPGÅNG ÅBV 92

TILL BOENDE I UPPGÅNG 92BRF STORSTUGAN                       TÄBY 2019-10-29 OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL I UPPGÅNG ÅBV 92 Hej Vi hoppas att Ni boende är nöjda med resultatet av de åtgärder som vidtagits i Er uppgång.  5 lägenheter har vi inte fått access till. Och vet ni med Er att så är fallet, ber vi Er kontakta oss på förvaltningen. Vi på förvaltningen, kommer söka … Read More

KALLELSE / DAGORDNING – STM 10-19

Styrelsemötet den 22 oktober DAGORDNING FÖR BRF STORSTUGAN TÄBY  STM 10-19 DEN 22 OKTOBER Mötets öppnande Närvaroregistrering Fastställande av dagordningen                                                                       Val av protokolljusterare samt protokollförare. Föregående protokoll                                                                                                           5.1 Justerat protokoll STM 09-19,  Föranmälda beslutsärenden  6.1 Parkering; laddstolpar, Handikappplatser, familjeplatser (L-E.L) 6.2 Besiktning av lägenhet i samband med ombyggnation samt överlåtelse (D.H) 6.3 OVK, Grunduppdrag samt tilläggsarbeten (L.H)                                 6.3.1 Faktura OVK del 2                                 6.3.2 … Read More

Sammanfattning styrelseprotokoll STM 9-19

SAMMANFATTNING STYRELSEPROTOKOLL                         TÄBY 2019-10-18 Utdrag ur styrelseprotokollet  STM 19 september 2019 Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och att Lars och Keivan har mandat att teckna avtal, efter dialog med personal. Styrelsen beslutar att förlänga IT-avtalet till 2019-12-31 men att vara öppen för nya förslag och/eller förhandling med Anders Andersson De olika arbetsgrupper redovisade sina rapporter. Ekonomigruppen redovisade inga större avvikelser. Fastighetsgruppen … Read More

Obligatorisk ventilationskontroll

TILL BOENDE I UPPGÅNG 92BRF STORSTUGAN                       TÄBY 2019-10-14 OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL I UPPGÅNG ÅBV 92 17 – 18 (torsdag – fredag vecka 42) oktober kommer Energiförädling AB genomföra de justeringar som krävs i samtliga lägenheter i uppgång 92. Det är VIKTIGTatt ni bereder access till Era lägenheter.  Senast onsdag 16e oktober önskar vi att ni lämnar in Era lägenhetsnycklar i ett kuvert, märkt med … Read More

STORSTUGANS BOKCAFÉ H Ö S T E N 2019

STORSTUGANS BOKCAFÉ                       H Ö S T E N   2019 Plats:                         Marknadssalen Tid:                            16.00 – 17.00 – varannan torsdag Datum:                     19 september                                      3, 17, 31 oktober                                      14, 28 november                                      12 december Välkomna till bokcaféet där ni kan låna böcker som ni även får behålla om ni vill. Har ni några böcker som ni vill bli av med – så ta med dem. Kaffe med ”dopp” … Read More

Info om pågående Obligatorisk ventilationskontroll samt VÅRA FÖNSTER

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                  TÄBY 20190916 Ärende: Obligatorisk ventilationskontroll / VÅRA FÖNSTER OVK Föreningen vill vänligen påminna våra medlemmar om att pågående obligatorisk ventilationskontroll (OVK) pågår i alla uppgångar. Under september/oktober är fokus på uppgång nr 92 där Energiförädling söker iordningsställa ventilationssystemet med rätt flöden i samtliga lägenheter.  Därefter återkommer  vi om vilka uppgångar som står på tur. De kommer att … Read More

Event 14e sept Täby C

Från: Rodamco Sverige AB Ämne: Information från Täby C Hej, Vill med dessa rader informera er som representerar närmaste huskroppar och boende till Täby C att vi lördagen den 14 September kl. 08:00 kommer att ha ett Event där Helikopter kommer landa på Norra Parkeringen mot Stora Marknadsvägen! Myndighetstillstånd är utfört. Ifall någon av era hyresgäster skulle höra av sig  Vänligen och trevlig helg Lars SacklénSenior … Read More

Studiecirklar 2019/2020

Studiecirklar hösten 2019 2019-06/ch 1 Cirklar/ledare Datum/ggr Ev kostn Önskar delta Akvarell 25 sept Onsdag Material …………… Irene Arell/Harriet Wikström 10 ggr 13.30-16.00 Stickning 16 sept Varannan måndag …………… Eivor Jansson, Elna Lind 7 ggr 13.30-16.00 Hjärtstartarkurs – grupp 1 25 sept Onsdag …………… Ursula Boijer Josephson 1 ggr 18.30-19.30 Silverlera 9 sept Måndag 500 kr …………… Lotta Carlens 3 … Read More