Lag och rätt i bostadsrätt & Tips applekurser

 LAG OCH RÄTT I BOSTADSRÄTT   Ledare:               Hans Jansson, HSB Datum:              Fredag 24 november Tid:                     11.00 – 12.30  Plats:                Marknadssalen  Välkomna!  Carita Halling   Anmälan görs till Servicekontoret  08-758 25 22 senast 20 oktober.   okt 2017  T i p s – kostnadsfria … Read More

Styrelsens yttrande över kommunens fördjupade översiktningsplan

Styrelsens yttrande över kommunens fördjupande översiktsplan för Täby Stadskärna 2050. Styrelsens förslag till yttrande finns att se på hemsidan. Man kan även hämta utskrift på områdeskontoret. Om det finns fler frågor av vikt eller starka argument är ni välkomna att delge dessa till styrelsen. Vi uppmuntrar även enskilda medlemmar att rikta sina synpunkter direkt till kommunen. Anvisningar om hur man … Read More