Informationsmöten om FridaTV

Informationsmöten genomförs under nedanstående tider. Vid informationsmötet kan digitalbox alt CA-modul samt ett programkort kvitteras ut. ELPA som sköter driften förklarar och visar med bilder hur detta påverkar dig som boende. Var: Bibliotekets Hörsal För den som inte anser sig behöva information om tekniken, kanalutbudet etc. utan endast önskar att kvittera ut en box/CA-modul kan göra så via Servicekontoret från … Read More

Tidsplan fönsterprojektet

Som tidigare aviserats har Mistral Gruppen AB fått i uppdrag att byta samtliga fönster till nya energieffektiva och underhållsfria av fabrikat Maximal. I samband med att entreprenören genomförde kontrollmätningar och inspekterade väggplåtar mm på balkongerna uppdagades att bakom väggplåtar sitter s.k. eternitskivor innehållande asbets. I samband med att väggplåtarna på balkongerna byts, kommer även bakomliggande asbestskivor att rivas och saneras. … Read More

Upphandling klar – Nya fönster

Styrelsen har nu genomfört upphandling av entreprenör till fönsterbytet. Valet föll på Mistral Gruppen AB, vilket grundades 1995, och som specialiserat sig på just fönsterrenoveringar och fönsterbyten. Företaget har påvisat god kunskap om projekt av denna art samt en förståelse för hur viktigt det är med tydlig kommunikation då arbeten bedriv i boendes lägenheter. Angivna referenser är bl a Brf … Read More

Uppdatering 2 – Nya fönster

I och med byte av fönster räknar arbetsgruppen med att föreningen minskar värmeförbrukningen med omkring 25-35 %, vilket innebär en betydligt minskad driftkostnad. Detta innebär också att vi sänker fastigheternas totala värmebehov och kan justera in vårt värmesystem därefter.

Uppdatering – Nya hissar

Styrelsen har efter diskussioner och överväganden beslutat att teckna avtal med det finska företaget Kone, beträffande leverans av 22 nya hissar. Kone är värdens största hisstillverkare. De nya hissarna förbrukar betydligt mindre energi än vad våra befintliga hissar idag gör. Kone lämnar 7 års garanti på både hissar och service. Installation av nya hissar kommer att påbörjas under april 2015. … Read More

Uppdatering 2 – Nya hissar

Arbetsgruppen Nya Hissar har efter en första utvärdering av inkomna anbud, valt att gå vidare med två anbudsgivare. Under föregåendes vecka har gruppen genomfört en anbudsgenomgång med respektive anbudsgivare. Syftet med genomgångarna har varit att se över bl.a. Nästa steg är att genomföra en anbudsvärdering och ta fram beslutsunderlag för styrelsen.