Boende Gym

fliken Boende–>>Gym är nu offentlig.

Hemsidan är anpassad för olika upplösningar

Hemsidan är anpassad för olika upplösningar. 1024×768 (Apple Ipad) 1024X600 (Samsung Galaxy Tab 7″) 1280×800 (Kindle Fire HD 8.9 & Samsung Galaxy Tab”) 1366×1024 (Apple Ipad Pro) 1440×1024 (Microsoft Surface Pro) 1024×600 (10″ Notebook) 1024×768 (12″ Notebook) 1440×900 (19″ Desktop) 1600×900 (20″ Desktop) 1680×1050 (22″ Desktop) 1920×1080 (23″ Desktop) 1920×1200 (24″ Desktop) 320×480 (Apple Iphone 3/4) 320×533 (Samsung Galaxy S2) … Read More

Styrelsemöte 02-17

Sammanfattning av vad som behandlades under brf Storstugans styrelsemöte i februari 2017 1:      Uppdatering Nya stadgar 2:      Uppdatering Inventering ska göras av p-platser som är större än medelstorlek för ev flytt av personbilar större än normalstora 3:      Uppdatering Vägbulor 4:      Uppdatering Nattparkering Rodamco 5:      Uppdatering Imma mellan fönster 6:      Uppdatering Vägbom 98 7:      Hur minska … Read More

Storstugan 2.0 – Extra föreningsstämma i maj

På grund av svårigheter att finna lämplig lokal har detta inlägg uppdaterats. Datum är ännu inte bestämt då det är avhängt på tillgänglighet av lokaler. Extra föreningsstämma kommer att hållas under maj månad. Under vintern 2016 genomfördes ett antal informationsträffar rörande Storstugan 2.0. En sammanfattning av det informationsmaterialet återgavs i senaste numret av Storstugenytt (SSN 131). Vid både informationsträffarna och i artikeln i … Read More

Styrelsemöte 01-17

Sammanfattning av vad som behandlades under brf Storstugans styrelsemöte i januari 2017 1:      Från HSB uppdaterade stadgar ska gås igenom 2:      Inventering ska göras av p-platser som är större än medelstorlek för ev flytt av personbilar större än normalstora 3:      Offertförfrågan ang vägbulor i ”gattet” mellan 98 och 17A 4:      Förfrågan om vi kan utnyttja Rodamcos … Read More

Avstängning av vatten Å88-90

På grund av återställningsarbeten efter branden i soprummet på Å90 behöver vattnet i Å88 och Å90 stängas av. Branden orsaka bl a skador på vattenledningarna och dess ventiler så pass mycket att de behöver bytas ut. Avstängningen sker: onsdagen 25 januari, kl. 0900-1600. Det är viktigt att alla blandare är stängda då vattnet kan komma att sättas på tidigare än vad … Read More

Dags att lämna in din motion

Nu är det åter dags för dig som medlem att lämna in din motion till ordinarie föreningsstämma. För att motionen ska anses vara giltig ska den inkomma till förvaltningen senast den sista februari. Du som medlem i HSB Brf Storstugan i Täby har rätt att lämna ett eller flera förslag till föreningsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas … Read More

Hissprojektet går mot sitt slut

Enligt tidplanen skulle projektet ha avslutats vid årsskiftet. Men som i de flesta projekt infinner sig det alltid oförutsedda saker som kan påverka ett projekts fortskridande. Det som återstår är att åtgärda de anmärkningar som framkommit vid förbesiktningarna samt att implementera de sista åtgärderna avseende ljudnivåerna. Därutöver kvarstår att färdigställa installationen av en informationskanal per hiss som speglar informationen från … Read More

Studie- och fritidsaktiviteter våren 2017

Storstugans program för studie- och fritidsaktiviteter är nu färdigställt. Klicka på länken bredvid för att ladda ner vårens program; Studie- och fritidsaktiviteter vår 2017.