Uppdaterad riskanalys från ÅF

Uppdaterad version av riskanalys rörande sprängning finns nu uppladdad under sidan Pågående Projekt/Storstugan 2. En förhandsutgåva av riskanalys rörande övergripande hälsoeffekter är uppladdad. Uppdaterad version kommer den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller levereras den 8 maj (eventuellt tidigare).

Underlag för riskanalyser upplagda

Underlag för riskanalyser rörande tekniska förutsättningar och sprängning samt hälsoeffekter upplagda under sidan Storstugan 2. En förhandsutgåva av riskanalys teknik – som nämndes vid informationsmötet i mars – samt en studie om vibrations och människor är upplagda. Riskanalys för tekniska förutsättningar och sprängning ska levereras under veckan (17) samt övergripande riskanalys hälsoeffekter levereras den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller … Read More

Dementi rörande kommande stämma om Storstugan 2.0

I det senaste numret av Storstugenytt (SSN 131) har det felaktigt angivits att en stämma – som avsågs äga rum i februari – skulle ta ställning till byggnation eller ej. Vid kommande extra stämma den 9 maj ska däremot beslutas om styrelsen – i sitt uppdrag att ta fram och utveckla en detaljplan för fastigheten Tibble 9:1 – kan ingå … Read More

Informationsmöte Storstugan 2

Styrelsen genomför under februari, mars och april informationsmöten rörande Storstugan 2.0. Mötena hålls i Tibble kyrka, “Täby salen” vid nedanstående tider: Måndag 13 mars klockan 19.00 – 21.00. Riskanalyser Måndag 24 april klockan 19.00 – 21.00. Exploatörer Extra föreningsstämma kommer att hållas den 9 maj. Separat kallelse kommer att anslås enligt stadgarna.

Boende Gym

fliken Boende–>>Gym är nu offentlig.