Tennisbanan öppnad

Tennisbanan har öppnat för säsongen. Kom in och aktivera din bricka på Servicekontoret för att få tillgång till bokningen av tennisbanan. Regler för tennisbanan finns anslagen till vänster om grinden in till banan.  

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 15 maj 2017

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till ordinarie föreningsstämma 2017. Datum: Måndagen den 15 maj 2017 Kl:        19:00 Plats:  Tibble Teater   Komplett kallelse med handlingar kommer att delas ut till samtliga hushåll under veckan. Kallelse och förslag till dagordning finner du här.

Uppdaterad riskanalys från ÅF

Uppdaterad version av riskanalys rörande sprängning finns nu uppladdad under sidan Pågående Projekt/Storstugan 2. En förhandsutgåva av riskanalys rörande övergripande hälsoeffekter är uppladdad. Uppdaterad version kommer den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller levereras den 8 maj (eventuellt tidigare).

Underlag för riskanalyser upplagda

Underlag för riskanalyser rörande tekniska förutsättningar och sprängning samt hälsoeffekter upplagda under sidan Storstugan 2. En förhandsutgåva av riskanalys teknik – som nämndes vid informationsmötet i mars – samt en studie om vibrations och människor är upplagda. Riskanalys för tekniska förutsättningar och sprängning ska levereras under veckan (17) samt övergripande riskanalys hälsoeffekter levereras den 2 maj. En kompletterande studie/analys rörande buller … Read More

Dementi rörande kommande stämma om Storstugan 2.0

I det senaste numret av Storstugenytt (SSN 131) har det felaktigt angivits att en stämma – som avsågs äga rum i februari – skulle ta ställning till byggnation eller ej. Vid kommande extra stämma den 9 maj ska däremot beslutas om styrelsen – i sitt uppdrag att ta fram och utveckla en detaljplan för fastigheten Tibble 9:1 – kan ingå … Read More

Informationsmöte Storstugan 2

Styrelsen genomför under februari, mars och april informationsmöten rörande Storstugan 2.0. Mötena hålls i Tibble kyrka, “Täby salen” vid nedanstående tider: Måndag 13 mars klockan 19.00 – 21.00. Riskanalyser Måndag 24 april klockan 19.00 – 21.00. Exploatörer Extra föreningsstämma kommer att hållas den 9 maj. Separat kallelse kommer att anslås enligt stadgarna.