Valberedningen söker nya ledamöter till styrelsen!

Vill du vara med och ta ansvar för Storstugan?Ingen förening är bättre än dess medlemmar och dess förtroendevalda!  En grundtanke med en bostadsrättsförening är att erbjuda ett gott boende och att ge medlemmarna möjlighet till inflytande över sitt boende. Men det kräver att man som medlem engagerar sig i föreningen och att en del medlemmar måste ta ett ansvar, vilket … Read More

Styrelsemötet 2019-11-19

Tid Tisdag den 19 november 2019Kl. 18:30 Plats Servicekontoret, Storstugan DAGORDNING FÖR BRF STORSTUGAN TÄBY STM 11-19 DEN 19 NOVEMBER Mötets öppnande Närvaroregistrering Fastställande av dagordningen Val av protokolljusterare samt protokollförare Föregående protokoll Justerat protokoll STM 10-19  Föranmälda beslutsärenden Anlitande av konsulterande projektledare (Lars Hedström) Initiering av förstudie krishantering (Keivan Ashhami) Förstudieprogram krishantering Ändring av UH-plan torkutrustning Kalkyl investering i … Read More

Utdrag ur protokoll STM 10-19

Utdrag ur protokoll nr 10-19 fört vid styrelsesammanträde för Bostadsrättsföreningen Storstugan  Föranmälda beslutsärenden Förslag till beslut om parkering; laddstolpar, handikapp-/ och familjeplatser (Lars-Erik Löfvenmark)Beslut: 1. Styrelsen beslutar att godkänna byta ut elskåpet vid trappan med kostnadsram kring 55 000 kr exkl. moms under innevarande år 2. Styrelsen beslutar att uppdra åt Lars-Erik att utreda bästa tillvägagångssätt i enlighet med förslaget … Read More

Informationsmöte måndag 2a december kl 18.30 – Insläpp från kl 17.00. Föreningen bjuder på kaffe, fralla, frukt.

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till informationsmöte måndag 2a december 2019 kl 18.30 i Tibble Teater Datum och tid: Måndag 2 december 2019 kl 18.30 Insläpp från kl 17.00. Föreningen bjuder på kaffe, fralla, frukt. Plats: Tibble Teater, Attundavägen 1, Täby Vi återkommer med en formell kallelse och agenda. Frågor: Kontakta Förvaltningen.

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL I UPPGÅNG ÅBV 92

TILL BOENDE I UPPGÅNG 92BRF STORSTUGAN                       TÄBY 2019-10-29 OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL I UPPGÅNG ÅBV 92 Hej Vi hoppas att Ni boende är nöjda med resultatet av de åtgärder som vidtagits i Er uppgång.  5 lägenheter har vi inte fått access till. Och vet ni med Er att så är fallet, ber vi Er kontakta oss på förvaltningen. Vi på förvaltningen, kommer söka … Read More

KALLELSE / DAGORDNING – STM 10-19

Styrelsemötet den 22 oktober DAGORDNING FÖR BRF STORSTUGAN TÄBY  STM 10-19 DEN 22 OKTOBER Mötets öppnande Närvaroregistrering Fastställande av dagordningen                                                                       Val av protokolljusterare samt protokollförare. Föregående protokoll                                                                                                           5.1 Justerat protokoll STM 09-19,  Föranmälda beslutsärenden  6.1 Parkering; laddstolpar, Handikappplatser, familjeplatser (L-E.L) 6.2 Besiktning av lägenhet i samband med ombyggnation samt överlåtelse (D.H) 6.3 OVK, Grunduppdrag samt tilläggsarbeten (L.H)                                 6.3.1 Faktura OVK del 2                                 6.3.2 … Read More

Sammanfattning styrelseprotokoll STM 9-19

SAMMANFATTNING STYRELSEPROTOKOLL                         TÄBY 2019-10-18 Utdrag ur styrelseprotokollet  STM 19 september 2019 Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och att Lars och Keivan har mandat att teckna avtal, efter dialog med personal. Styrelsen beslutar att förlänga IT-avtalet till 2019-12-31 men att vara öppen för nya förslag och/eller förhandling med Anders Andersson De olika arbetsgrupper redovisade sina rapporter. Ekonomigruppen redovisade inga större avvikelser. Fastighetsgruppen … Read More

Obligatorisk ventilationskontroll

TILL BOENDE I UPPGÅNG 92BRF STORSTUGAN                       TÄBY 2019-10-14 OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL I UPPGÅNG ÅBV 92 17 – 18 (torsdag – fredag vecka 42) oktober kommer Energiförädling AB genomföra de justeringar som krävs i samtliga lägenheter i uppgång 92. Det är VIKTIGTatt ni bereder access till Era lägenheter.  Senast onsdag 16e oktober önskar vi att ni lämnar in Era lägenhetsnycklar i ett kuvert, märkt med … Read More

STORSTUGANS BOKCAFÉ H Ö S T E N 2019

STORSTUGANS BOKCAFÉ                       H Ö S T E N   2019 Plats:                         Marknadssalen Tid:                            16.00 – 17.00 – varannan torsdag Datum:                     19 september                                      3, 17, 31 oktober                                      14, 28 november                                      12 december Välkomna till bokcaféet där ni kan låna böcker som ni även får behålla om ni vill. Har ni några böcker som ni vill bli av med – så ta med dem. Kaffe med ”dopp” … Read More

Info om pågående Obligatorisk ventilationskontroll samt VÅRA FÖNSTER

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                  TÄBY 20190916 Ärende: Obligatorisk ventilationskontroll / VÅRA FÖNSTER OVK Föreningen vill vänligen påminna våra medlemmar om att pågående obligatorisk ventilationskontroll (OVK) pågår i alla uppgångar. Under september/oktober är fokus på uppgång nr 92 där Energiförädling söker iordningsställa ventilationssystemet med rätt flöden i samtliga lägenheter.  Därefter återkommer  vi om vilka uppgångar som står på tur. De kommer att … Read More