Motioner till stämman

Dags att lämna in din motion

Nu är det åter dags för dig som medlem att lämna in din motion till ordinarie föreningsstämma. För att motionen ska anses vara giltig ska den inkomma till förvaltningen senast den sista februari.

Du som medlem i HSB Brf Storstugan i Täby har rätt att lämna ett eller flera förslag till föreningsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på föreningsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Skillnad på förslag och motion

Löpande under året kan du som medlem skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen. Till föreningsstämman däremot ska du skriva en motion.

Så här skriver du en motion

1 Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

2 Skriv en bakgrund till vad ärendet handlar om.

3 Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

4 Skriv under dokumentet med ditt namn.

Skicka via mail eller lämna personligen din motion till din styrelse via förvaltningen.