Kallelse till ordinarie föreningsstämma 15 maj 2017

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till ordinarie föreningsstämma 2017.

Datum: Måndagen den 15 maj 2017

Kl:        19:00

Plats:  Tibble Teater

 

Komplett kallelse med handlingar kommer att delas ut till samtliga hushåll under veckan.

Kallelse och förslag till dagordning finner du här.