Kallelse till extra föreningsstämma 9 maj 2017

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Storstugan i Täby kallas till extra föreningsstämma enligt nedan,

Datum:         Tisdagen den 9 maj 2017

Kl:                 19:00

Plats:            Åva Gymnasiums Aula,

rörande beslut om tecknande av avsiktsförklaring angående Storstugan 2.0.

Kallelse med dagordning och avsiktsförklaring samt riskanalyser delas ut till samtliga medlemmar (utdelning pågår).

Kallelse med dagordning finns också att ladda ner, här!

Riskanalyser och mer info finns här!

 

Välkomna,

Styrelsen