KALLELSE / DAGORDNING – STM 10-19

Styrelsemötet den 22 oktober


DAGORDNING FÖR BRF STORSTUGAN TÄBY

 STM 10-19 DEN 22 OKTOBER

  1. Mötets öppnande
  • Närvaroregistrering
  • Fastställande av dagordningen                                                                      
  • Val av protokolljusterare samt protokollförare.
  • Föregående protokoll                                                                                                          

5.1 Justerat protokoll STM 09-19, 

  • Föranmälda beslutsärenden

 6.1 Parkering; laddstolpar, Handikappplatser, familjeplatser (L-E.L)

6.2 Besiktning av lägenhet i samband med ombyggnation samt överlåtelse (D.H)

6.3 OVK, Grunduppdrag samt tilläggsarbeten (L.H)

                                6.3.1 Faktura OVK del 2

                                6.3.2 Faktura extraarbeten

                                6.3.3 Faktura extraarbeten i 92-an

    7.     Beslutsuppföljning styrelse.  

            7.1 Styrelsens beslutsuppföljning

     8.   Bordlagda ärenden

                      Inga bordlagda ärenden

     9.   Rapporter från ordförande och arbetsgrupper

                      9.1 Ordförande rapport STM 10 -19.

                      9.2   Ekonomigruppen

                      9.2.1 Rapport (Veronica Lundberg) (Inkommer)

                      9.2.2 Resultatrapport, Ackumulerat

                                           9.2.2.1 Resultatrapport, Period

                                            9.2.2.2 Resultatrapport, Excel

                      9.2.3 Kassaflödesanalys

9.2.3.1 Likviditetsprognos

                      9.2.4 Balansrapport

                      9.2.5 Engagemangspecifikation

                      9.2.6 Lånereskontra

                      9.3   Fjärrvärmegruppen (SVAF)

                      Muntlig dragning (Keivan Ashhami)

Se länk: https://doc.taby.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2019/2019-10-21/Handlingar/16.1%20Avsiktsförklaring%20Fjärrvärmesamverkan%202019.pdf

                      9.4   Fastighetsgruppen

                      9.4.1 Rapport (Mats Löfgren)

                      9.5   Kommunikationsgruppen

                      9.5.1 Rapport (Margareta Olséni)

     10. Studie- och fritidsverksamheten  

            10.1 Muntlig dragning (Carita Halling)

     11.           Förvaltningen

                      11.1 Rapport från förvaltningen

11.2 Projektplanering 2019 (Gantschema) 

            11.3 Anmälan om inträde            

                      11.4 Andrahandsupplåtelse                                          

                      11.5Obetalda avgifter och hyror

                      11.6 Ärendelista förvaltningen 

                      11.7 UH-plan 2019 – 2023

      12.  Informations- /diskussionspunkter

            12.1 Informationsmöte 2 dec

                      12.2 Budget 2020

                      12.3 Underhållsplan 2020 (se 11.7)

      13. Skrivelser

                      13.1 Mail, samtal och brev från Gert Hedner angående fjärrvärme (K.A)

                      13.2 Mail från Ulla Karlsson angående cykelrum i 84:an, (C.A)

13.3 Mail från Irene Arell angående samarbete med kommersiella företag (K.A)

      14.           Övriga ärenden  

      15.Utvärdering av mötet

      16.          Kalendarium: Nästa styrelsesammanträde den 19 november kl.18.30.             

      17.          Avslutning

       /Lela Djurdjevic