För att kunna titta på Grundutbud och tilläggspaketen behövs en digitalbox och ett programkort. TV med inbyggd digital mottagare behöver en CA-modul. Digitala mottagaren skall klara DVB-T/T2 samt MPEG-4.

BRF Storstugan tillhandahåller en uppsättning digitalbox/CA-modul och programkort per lägenhet.

Hushåll som önskar samma program på flera TV-apparater skaffar själv utrustning för detta.
Engångskostnad för programkort: 250 kronor
Månadsavgift: 39 kronor

Föreningen kommer att tillhanda hålla en (1) digitalbox per bostadsrättslägenhet.
Denna box följer med bostadsrättslägenheten och ska återlämnas till Servicekontoret vid avflyttning.

Därtill kan den boende lägga till ett valfritt tilläggspaket, alternativt välja tre (3) kanaler från en à la carte-meny utan kostnad.
Grundutbud och ett tilläggspaket, alternativt tre (3) kanaler från à la carte-menyn, ingår kostnadsfritt i månadsavgiften.
Därutöver finns möjlighet att – mot avgift – lägga till andra paket eller kanaler.

Abonnemangen löper på 3 månader, 1 månads uppsägningstid.

Faktureringsavgift vid pappersfaktura: 29 kronor
Faktureringsavgift vid autogiro eller PDF-faktura: 0 kronor

Vid driftstörningar eller om man önskar byta sitt utbud så kontakta ELPA.
Kundtjänst 08-680 66 50 eller info@elpa.se
Felanmälan 08-680 66 54 eller feltabytv@elpa.se