Image
Image

För att kunna titta på föreningens TV-utbud - Grundutbud och tilläggspaket - behövs antingen en digitalbox med ett programkort eller en CA-modul med ett programkort till TV med inbyggd digital mottagare. Den digitala mottagaren skall klara DVB-T/T2 samt MPEG-4.

Föreningen tillhandahåller antingen en (1) digitalbox eller en (1) CA-modul samt ett (1) programkort per lägenhet. Digitalbox/CA-modul samt programkort följer med bostadsrättslägenheten och ska återlämnas till Servicekontoret vid avflyttning.

Hushåll som önskar samma program på flera TV-apparater skaffar själv utrustning för detta. Föreningen säljer CA-moduler/digitalbox via Servicekontoret. För aktuellt pris på digitalbox/CA-modul kontakta Servicekontoret. Kostnad för programkort är 250 kronor (engångskostnad) samt en månadsavgift på 39 kronor.

Grundutbud och ett tilläggspaket eller tre (3) kanaler från à la carte-menyn, ingår kostnadsfritt i månadsavgiften. Därutöver finns möjlighet att - mot avgift - lägga till andra paket eller kanaler.

Abonnemangen löper på 3 månader, 1 månads uppsägningstid.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Faktureringsavgift vid pappersfaktura: 29 kronor
Faktureringsavgift vid autogiro eller PDF-faktura: 0 kronor

Vid driftstörningar eller om man önskar byta sitt utbud så kontakta ELPA:

  • Kundtjänst
    08-680 66 50 eller info@elpa.se
  • Felanmälan
    08-680 66 54 eller feltabytv@elpa.se