Info om pågående Obligatorisk ventilationskontroll samt VÅRA FÖNSTER

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                  TÄBY 20190916

Ärende: Obligatorisk ventilationskontroll / VÅRA FÖNSTER

OVK

Föreningen vill vänligen påminna våra medlemmar om att pågående obligatorisk ventilationskontroll (OVK) pågår i alla uppgångar.

Under september/oktober är fokus på uppgång nr 92 där Energiförädling söker iordningsställa ventilationssystemet med rätt flöden i samtliga lägenheter. 

Därefter återkommer  vi om vilka uppgångar som står på tur.

De kommer att avisera i Din brevlåda om när man önskar tillträdet till just Din lägenhet. 

Om Du vet med Dig om att inte kunna vara hemma under dagtid, vore det fint om Du lämnade in nycklar med lägenhetsnr i ett kuvert till föreningens servicekontor med adress Åkerbyvägen 98. Det är ytterst för Din skull vi genomför arbetet. Syftet är iordningsställa ventilationssystemet så att inomhusklimatet blir bra.

Vid frågor kontakta oss på förvaltningen. Vi finns som alltid i föreningens

expedition med adress Åkerbyv 98

VÅRA FÖNSTER       

En avisering om service av våra våra fönster har felaktigt aviserats om i portarna 82, 84, 86 och 88. Denna service är inte aktuell just nu. Således behöver expeditionen inga nycklar.