Hissprojektet går mot sitt slut

Enligt tidplanen skulle projektet ha avslutats vid årsskiftet. Men som i de flesta projekt infinner sig det alltid oförutsedda saker som kan påverka ett projekts fortskridande.

Det som återstår är att åtgärda de anmärkningar som framkommit vid förbesiktningarna samt att implementera de sista åtgärderna avseende ljudnivåerna. Därutöver kvarstår att färdigställa installationen av en informationskanal per hiss som speglar informationen från Intern-TV och skärmen i aktuell port.

Slutbesiktning är nu inplanerad att genomföras den 1 och 2 februari.