Handlingar till stämma 20180612

Handlingar i form av Kallelse med styrelsen förslag, motioner samt Granskningsrapport finns att ladda ner här nedan.

Årsredovisning publiceras måndag kväll den 28 maj.

Handlingarna finns att hämta, i en begränsad upplaga, på Servicekontoret från och med tisdag kväll den 29 maj.

Handlingarna delas ut till samtliga lägenheter torsdag kväll den 31 maj.

Kallelse Stämma 2018
Granskningsrapport Brf Storstugan

ÅR 2017