GDPR – Tryggare hantering av personuppgifter – Ny lag som träder i kraft 2018-05-25

180525 GDPR