Personal

Reception

Förvaltningsassistent

Susanna Vallejo

 reception@brfstorstugan.com

08-758 25 22

 

Teknik, drift, underhåll och skötsel

Fastighetstekniker

Ulf Hallander

Arbetar inom teknisk förvaltning med främst drift, underhåll och reparationer.

Jag har arbetat i föreningen sedan år 2000.


email@brfstorstugan.com

08-758 25 22

Fastighetsskötare

Michael Linder

Arbetar inom teknisk förvaltning med främst reparationer och fastighetsskötsel.

Jag har arbetat i 4 år på Storstugan.


email@brfstorstugan.com

 08-758 25 22

Lokalvård

Lokalvårdare

Shirley De Serpa-Leitao

email@brfstorstugan.com

08-000 000 00
0704-00 00 00