Fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna 2050

Kommunen genomför just nu ett samråd rörande fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna.

Planen ska vägleda den fortsatta planeringen av utvecklingen av stadskärnan
I planen ingår Storstugans närområde med ny bebyggelse och gator.

Planen finns nu på kommunens hemsida.

Kommunen anordnar samrådsträffar där man kan träffa politiker och tjänstemän
– Lördag 7 oktober kl 10-18, Täby Centrum
– Söndag 22 oktober kl 10-18, Täby Centrum
– Onsdag 25 oktober kl 16-21, Täby kommunhus

Synpunkter på planen ska ha inkommit till kommunen senast 12:e november 2017

Styrelsen planerar att skicka in ett yttrande men även enskilda medlemmar kan
lämna synpunkter på planen direkt till kommunen.

Styrelsen genom
Lars Hedström