Din röst är viktig på stämman!

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-06-02

Din röst är viktig! 

10 juni är det föreningsstämma. Var med och påverka hur föreningen ska drivas vidare

Delta personligen i stämman enbart om du är helt frisk och inte hör till någon av riskgrupperna.

I annat fall, eller bara för att minska risken att ha en stor samling människor.

Ge fullmakt till någon du litar på.

 Eller:

Poströsta.

Se i så fall till att din röst alternativt fullmakt når servicekontoret senast 8e juni kl 24.00. Fullmakt som lämnas till styrelsen kan lämnas till servicekontoret medans alla andra fullmakter tas med till stämman.

BRF Storstugan