SERVICEKONTORET

Till alla medlemmar i Brf Storstugan Torsdag 1a oktober öppnar vi vårt service kontor igen med ordinarie öppettider som varit tidigare, men med vissa restriktioner p g a rådande pandemi. Datumet ligger i paritet med Folkhälsomyndighetens förslag till slopandet av besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Vi tar emot en medlem åt gången i vår reception. Övriga får vänta utomhus. Vi … Read More

INPASSERINGS BRICKOR

                      INPASSERINGS BRICKOR                                        Hej! Detta meddelande berör hemtjänstföretag och andra externa företag etc. Nu har vi kommit till sista etappen i utbytet av nyckelbrickor till våra inpasseringsläsare, (entrédörrar). Ni som vet med er att ni fått en bricka tidigare utav föreningen Storstugan för att få access till huset måste nu gå till era kunder (boende i Storstugan) och be dom kvittera … Read More

ÖPPNING AV BASTU OCH RELAX

                                                                                                             2020-06-11 ÖPPNING AV BASTU OCH RELAX Styrelsen har fattat beslut om att åter öppna vår bastu och relax dock i begränsad utsträckning, (bara bokningsbar). Det öppnar idag. Tidigare så fanns det allmänna dam och herr bastu tider (ons & tors), nu i Corona tider så är dom tiderna också bokningsbara EJ allmänna. Du får av naturliga skäl som alltid inte … Read More

ÖPPNING AV GYMMET

                                                                                                             2020-06-11 ÖPPNING AV GYMMET  Styrelsen har fattat beslut om att öppna Gymmet igen dock i begränsad utsträckning. Gymmet öppnar idag. Det är viktigt att iaktta distansering och noggranna hygieniska krav hos var och en. Du får av naturliga skäl som alltid inte använda anläggningen om du känner dig förkyld eller har andra symtom som kan härledas till förkylning, influensa eller … Read More

Visa hänsyn i och utanför hissarna

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-04-14 VIKTIGT ATT VISA HÄNSYN GENTEMOT VARANDRA I OCH UTANFÖR HISSARNA.  SHOW CONSIDERATION Trafiken är stor i våra entréer varför stor hänsyn ska visas. HÅLL AVSTÅND MELLAN VARANDRA I VÄNTAN PÅ HISS.              Keep distans when waiting for the elevator UNDVIK SAMÅKNING. DU HAR RÄTT ATT SÄGA TILL, ATT DU VILL ÅKA ENSAM I HISSEN.              Avoid sharing the elevator.  TRYCK … Read More

Bostadsrättshavarens ansvar och underhåll.

Utdrag ur HSB normalstadgar för HSB Bostadsrättsförening Storstugan. Bostadsrättshavarens ansvar och underhåll. Bostadrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som innefattar: 1 – Ingrepp i en bärande konstruktion 2 – Ändring … Read More

NYA TORKTUMLARE UNDER VÅREN 2020

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                           TÄBY 2020-03-19 NYA TORKTUMLARE Vi byter ut våra gamla torktumlare och installerar nya under våren enligt ett fastlagt schema. De dagar utbytet sker är tvättstugan stängd i Din uppgång. Instruktioner kring handhavandet finns uppsatt på de nya torktumlarna. ÅKERBYVÄGEN 84      2020-04-01 ÅKERBYVÄGEN 82      2020-04-02 ÅKERBYVÄGEN 86      2020-04-03 ÅKERBYVÄGEN 88      2020-04-06 ÅKERBYVÄGEN 90      2020-04-07 ÅKERBYVÄGEN 92      2020-04-08 ÅKERBYVÄGEN 94      2020-04-14 ÅKERBYVÄGEN 96      2020-04-15 ÅKERBYVÄGEN … Read More

ÅKERBYSALEN

Åkerbysalen Åkerbysalen öppet för tidningsläsning, kortspel och Tv mm.  Inget gemensamt måndagskaffe tillsvidare Mvh Ingrid & Margareta Täby 2020-03-13

Kurser inställda till 31a maj. GYM & SPA tillsvidare stängt.

Storstugans samtliga kurser är inställda t o m 31a maj 2020. Vi avvaktar läget angående smittspridningen av coronaviruset och återkommer framöver med ny information. Studie- och fritidsverksamheten Även GYM och SPA är stängt tillsvidare av samma skäl som ovan angivet. Mvh Förvaltningen HSB Brf Storstugan Täby 2020-03-13