Obligatorisk ventilationskontroll

TILL ALLA BOENDE I BRF STORSTUGAN                                 TÄBY 20190523 Till alla boende i Brf Storstugan Ärende: Obligatorisk ventilationskontroll Hej Föreningen vill vänligen påminna våra medlemmar om förestående obligatorisk ventilationskontroll (OVK).  Vi startar vecka 23 i uppgång 82, Åkerbyvägen, tisdagen den 4e juni. Därefter följer uppgång 84, 86 o s v. Arbetet utförs av en av styrelsen vald entreprenör vid namnet Energiförädling … Read More

Dementi rörande kommande stämma om Storstugan 2.0

I det senaste numret av Storstugenytt (SSN 131) har det felaktigt angivits att en stämma – som avsågs äga rum i februari – skulle ta ställning till byggnation eller ej. Vid kommande extra stämma den 9 maj ska däremot beslutas om styrelsen – i sitt uppdrag att ta fram och utveckla en detaljplan för fastigheten Tibble 9:1 – kan ingå … Read More

Informationsmöte Storstugan 2

Styrelsen genomför under februari, mars och april informationsmöten rörande Storstugan 2.0. Mötena hålls i Tibble kyrka, “Täby salen” vid nedanstående tider: Måndag 13 mars klockan 19.00 – 21.00. Riskanalyser Måndag 24 april klockan 19.00 – 21.00. Exploatörer Extra föreningsstämma kommer att hållas den 9 maj. Separat kallelse kommer att anslås enligt stadgarna.

Storstugan 2.0 – Extra föreningsstämma i maj

På grund av svårigheter att finna lämplig lokal har detta inlägg uppdaterats. Datum är ännu inte bestämt då det är avhängt på tillgänglighet av lokaler. Extra föreningsstämma kommer att hållas under maj månad. Under vintern 2016 genomfördes ett antal informationsträffar rörande Storstugan 2.0. En sammanfattning av det informationsmaterialet återgavs i senaste numret av Storstugenytt (SSN 131). Vid både informationsträffarna och i artikeln i … Read More

Avstängning av vatten Å88-90

På grund av återställningsarbeten efter branden i soprummet på Å90 behöver vattnet i Å88 och Å90 stängas av. Branden orsaka bl a skador på vattenledningarna och dess ventiler så pass mycket att de behöver bytas ut. Avstängningen sker: onsdagen 25 januari, kl. 0900-1600. Det är viktigt att alla blandare är stängda då vattnet kan komma att sättas på tidigare än vad … Read More

Dags att lämna in din motion

Nu är det åter dags för dig som medlem att lämna in din motion till ordinarie föreningsstämma. För att motionen ska anses vara giltig ska den inkomma till förvaltningen senast den sista februari. Du som medlem i HSB Brf Storstugan i Täby har rätt att lämna ett eller flera förslag till föreningsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas … Read More

Hissprojektet går mot sitt slut

Enligt tidplanen skulle projektet ha avslutats vid årsskiftet. Men som i de flesta projekt infinner sig det alltid oförutsedda saker som kan påverka ett projekts fortskridande. Det som återstår är att åtgärda de anmärkningar som framkommit vid förbesiktningarna samt att implementera de sista åtgärderna avseende ljudnivåerna. Därutöver kvarstår att färdigställa installationen av en informationskanal per hiss som speglar informationen från … Read More

Informationsmöten om FridaTV

Informationsmöten genomförs under nedanstående tider. Vid informationsmötet kan digitalbox alt CA-modul samt ett programkort kvitteras ut. ELPA som sköter driften förklarar och visar med bilder hur detta påverkar dig som boende. Var: Bibliotekets Hörsal För den som inte anser sig behöva information om tekniken, kanalutbudet etc. utan endast önskar att kvittera ut en box/CA-modul kan göra så via Servicekontoret från … Read More