SERVICEKONTORET

Till alla medlemmar i Brf Storstugan Torsdag 1a oktober öppnar vi vårt service kontor igen med ordinarie öppettider som varit tidigare, men med vissa restriktioner p g a rådande pandemi. Datumet ligger i paritet med Folkhälsomyndighetens förslag till slopandet av besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Vi tar emot en medlem åt gången i vår reception. Övriga får vänta utomhus. Vi … Read More

Balkongdörren

Då ni går ut på er balkong, ta för vana att alltid vrida ner handtaget så att dörren blir låst och fastbromsad. För om det blåser, blir korsdrag eller att dörren på annat sätt åker igen, finns en risk att handtaget åker ner och man kan bli utelåst.

STÄMMAN på intern-TVN ikväll

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-06-10 Hej alla medlemmar i Brf Storstugan Styrelsen avser sända stämman live ikväll onsdag 10e juni på medlemmarnas intern-TV kanal.  Kl 18.30 ikväll kan Du slå på kanalen och följa stämman live om Du vill.  Dock gör vi detta första gången och kan inte garantera att tekniken fungerar som den skall. Ha överseende med det tack. 

Begäran om upplysning inför årsstämman 2020

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-06-08 Begäran om upplysning inför årsstämman 2020Styrelsen har inför stämman fått en begäran om kompletterande upplysningar rörande årsredovisningen för 2019  Upplysning som begärs: Hur stor var Storstugans förbrukning av fjärrvärme (MWh) åren 2018 och 2019?  Svar: Storstugans förbrukning av fjärrvärme år 2018 var 6 636 MWh och 2019 var den 6 561 MWh.

Din röst är viktig på stämman!

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-06-02 Din röst är viktig!  10 juni är det föreningsstämma. Var med och påverka hur föreningen ska drivas vidare Delta personligen i stämman enbart om du är helt frisk och inte hör till någon av riskgrupperna. I annat fall, eller bara för att minska risken att ha en stor samling människor. Ge fullmakt till någon du litar på.  Eller: Poströsta. Se … Read More

Anvisningar för årsstämman till 10 juni 2020

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-05-28 Anvisningar för årsstämman till 10 juni 2020För att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under nu gällandecoronapandemi har riksdagen fattat beslut om tillfälliga undantag i gällande lagstiftning, bl.a.bostadsrättslagen vad gäller deltagande i föreningsstämmor, lag (2020:198). Den nya lagen underlättarför föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för smittspridningminimeras genom att antalet deltagare som närvarar personligen … Read More

Styrelseprotokoll nr 04-20 den 21 april 2020 Kl. 18:30

Tid Tisdag den 21 april 2020Kl. 18:30 Plats Online via länk  Protokoll nr 04-20 Protokoll nr 04-20 fört vid styrelsesammanträde för Bostadsrättsföreningen Storstugan  i Täby 2020-04-21 kl. 18:30 – 21:40 Föranmälda beslutsärenden Byte av dörrstängare (Christian)Beslut: Styrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. Tillfälliga regler för fullmakter vid årets föreningsstämma (Lars)Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna båda förslagen. Att en medlem kan företrädas av ett … Read More

“Tennisbanan är nu öppen”

Tennisvänner i Storstugan Regler och bestämmelser för vår tennisbana sommaren 2020 Tennisspelare som innehar bostadsrätt i Storstugan erbjuds att boka tider för Tennis via hemsidan eller genom att komma förbi Servicekontoret. Brickan som fungerar till Tennisbanan är den gröna ”Husmorsbrickan” Nyckelbrickan till tennisbanan får ej utlånas till obehörig Den som bryter mot denna regel har förverkat rätten att spela på … Read More