Sammanfattning Kallelse till Styrelsemöte 21/5 2019

Beslutsärenden – Revidering av parkeringspolicy  – Upprustning av hobbylokalen – Arrendeavtal för Restaurang Fridays – Lönepolicy för föreningens anställda – Säkerhetspolicy Beslutsuppföljning Rapporter Ordföranden Ekonomigruppen Fjärrvärme Fastighetsgruppen Kommunikationsgruppen  Studie- och fritidsverksamheten         Förvaltningen  Avrapportering av pågående underhållsprojekt Nya medlemmar, andrahandsupplåtelse och obetalda avgifter Förvaltningens ärendelista Informations- och Diskussionspunkter Analys av boendeenkäten Utbetalning av arvoden till förtroendevalda Genomgång av presentation till Föreningstämman … Read More

Sammanfattning Styrelsebeslut 23 april 2019

Styrelsen för Brf Storstugan beslutade att:                                                   –        Godkänna mobilpolicy för personalen –        Teckna ramavtal med Telia för mobilabonnemang till personalen    –        Upphandla OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) av lägenheter och lokaler från Energiförädling AB –        Framlägga styrelsens förslag att stödja kommunens projekt att renovera Biblioteksgången för beslut på årsstämman –        Godkänna styrelsens förslag till svar på inkomna motioner till årsstämman –        Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbeta … Read More