Bostadsrättshavarens ansvar och underhåll.

Utdrag ur HSB normalstadgar för HSB Bostadsrättsförening Storstugan.
Bostadsrättshavarens ansvar och underhåll.
Bostadrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärder som innefattar:

1 – Ingrepp i en bärande konstruktion
2 – Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten eller

3 – Annan väsentlig förändring av lägenheten

Kontakta alltid Förvaltningen då du har frågor angående punkterna ovan. Storstugans stadgar finns som helhet att läsa på föreningens hemsida.