Avstängning av vatten Å88-90

På grund av återställningsarbeten efter branden i soprummet på Å90 behöver vattnet i Å88 och Å90 stängas av.

Branden orsaka bl a skador på vattenledningarna och dess ventiler så pass mycket att de behöver bytas ut.

Avstängningen sker:

  • onsdagen 25 januari, kl. 0900-1600.

Det är viktigt att alla blandare är stängda då vattnet kan komma att sättas på tidigare än vad som är planerat.