Åtgärdande av garantipunkter fönsterbytet

Under perioden 2 maj till 6 juni kommer tillverkaren av våra nya fönster – Maximal – att åtgärda garantipunkter och övriga fel och anmärkningar.

Det är obligatoriskt att för den boende att tillse att tillträde kan ske enligt aviserad tidpunkt till respektive lägenhet. Det går som vanligt bra att lämna in sin nyckel till personalen på Servicekontoret om man inte avser/kan vara hemma vid aktuell tidpunkt.

Arbetena börja i 17 och avslutas på 82:an.

/Förvaltningen