Ansvarsområden

Styrelsen har fördelat ansvaret inom varje område, som förbereder olika ärenden för beslut i styrelsen. Medlemmarna kan kontakta någon av styrelseledamöterna i respektive ansvarsområde med frågor och synpunkter.
Ansvarig = röd färg , Deltagare = blå färg

 Redovisning/kontering/rapporter/budget/lån/certifiering/lägenhetsöverlåtelser/avtal

    • Veronica Lundberg
    • Keivan Asshami
    • Daniel Hagwall