Ansvarsområden

Styrelsen har fördelat ansvaret inom varje område, som förbereder olika ärenden för beslut i styrelsen. Medlemmarna kan kontakta någon av styrelseledamöterna i respektive ansvarsområde med frågor och synpunkter.
Ansvarig = röd färg , Deltagare = blå färg

 

 Redovisning/kontering/rapporter/budget/lån/certifiering/lägenhetsöverlåtelser/avtal

 • Johan
 • Lars
 • Mikael
 • Milan
Inomhus/byggnader/belysning/förvaltningsavtal
 • Keivan
 • Mikael
 • Mats
 • Martin
 • Storstuga Nytt/medlemsinformation/hemsidan/IT
 • Simon
 • Martin
 • Berit
 • Carita
 • Mikael
 • Stugabgruppen
 • Johan
 • Simon
 • Lars
 • Storstugan 2.0 projekt
 • Mats
 • Johan
 • Keivan
 • Fjärrvärme SVAF
 • Keivan
 • Johan
 • Kursverksamheten
 • Carita
 • Martin