Ansvarsområden

Styrelsen har fördelat ansvaret inom varje område, som förbereder olika ärenden för beslut i styrelsen. Medlemmarna kan kontakta någon av styrelseledamöterna i respektive ansvarsområde med frågor och synpunkter.
Ansvarig = röd färg , Deltagare = blå färg

 Redovisning/kontering/rapporter/budget/lån/certifiering/lägenhetsöverlåtelser/avtal

  • Veronica
  • Lars
  • Lars-Erik
Inomhus/byggnader/belysning/förvaltningsavtal
 • Mats
 • Lars-Erik
 • Keivan
 • Storstuga Nytt/medlemsinformation/hemsidan/IT
 • Ingrid
 • Simon
 • Carita
 • Stugabgruppen
 • Veronica
 • Lars
 • Mats
 • Fjärrvärme SVAF

  • Keivan
  • Lars-Erik
  Kursverksamheten
 • Carita
 • Simon