Begäran om upplysning inför årsstämman 2020

BRF STORSTUGAN                                                                         2020-06-08

Begäran om upplysning inför årsstämman 2020

Styrelsen har inför stämman fått en begäran om kompletterande upplysningar rörande årsredovisningen för 2019 

Upplysning som begärs: 
Hur stor var Storstugans förbrukning av fjärrvärme (MWh) åren 2018 och 2019? 

Svar: 
Storstugans förbrukning av fjärrvärme år 2018 var 6 636 MWh och 2019 var den 6 561 MWh.