Fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna 2050

Kommunen genomför just nu ett samråd rörande fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna. Planen ska vägleda den fortsatta planeringen av utvecklingen av stadskärnan I planen ingår Storstugans närområde med ny bebyggelse och gator. Planen finns nu på kommunens hemsida. Kommunen anordnar samrådsträffar där man kan träffa politiker och tjänstemän – Lördag 7 oktober kl 10-18, Täby Centrum – Söndag 22 … Read More

Uppgradering av bredband

Nu uppgraderar vi vår tekniska plattform för Föreningens bredbandsanslutning. I dagarna kommer du som boende att få ett informationsblad från vår leverantör Ownit som beskriver vad det innebär för dig som boende. I korthet byter vi från statisk tilldelad IP till dynamisk tilldelad IP. Du behåller dock ditt tidigare tilldelade IP. Vi tar bort nuvarande administration för att aktivera och/eller … Read More