Ändrade öppettider Midsommar

Under midsommarhelgen har Sevicekontoret ändrade öppettider enl. nedan Torsdag 23/6 kl. 09.00-12.00 Midsommarafton Stängt   Trevlig helg, Förvaltningen genom Johan Edelsvärd

Konstituerande styrelsemöte

Föreningsstämman 2017 genomfördes den 15 maj och den 18 juni (ajournerades den 15 maj). Fyra nya ledamöter valdes in enligt valberedningens förslag. Konstituerande styrelsemöte genomförs tisdag den 20 juni. Kontaktuppgifter och roller m m publiceras under kommande vecka. Nästa ordinarie styrelsemöte är inplanerat till tisdag den 22 augusti. Styrelsen genom Johan Edelsvärd