Dementi rörande kommande stämma om Storstugan 2.0

I det senaste numret av Storstugenytt (SSN 131) har det felaktigt angivits att en stämma – som avsågs äga rum i februari – skulle ta ställning till byggnation eller ej. Vid kommande extra stämma den 9 maj ska däremot beslutas om styrelsen – i sitt uppdrag att ta fram och utveckla en detaljplan för fastigheten Tibble 9:1 – kan ingå … Read More

Informationsmöte Storstugan 2

Styrelsen genomför under februari, mars och april informationsmöten rörande Storstugan 2.0. Mötena hålls i Tibble kyrka, “Täby salen” vid nedanstående tider: Måndag 13 mars klockan 19.00 – 21.00. Riskanalyser Måndag 24 april klockan 19.00 – 21.00. Exploatörer Extra föreningsstämma kommer att hållas den 9 maj. Separat kallelse kommer att anslås enligt stadgarna.

Boende Gym

fliken Boende–>>Gym är nu offentlig.

Hemsidan är anpassad för olika upplösningar

Hemsidan är anpassad för olika upplösningar. 1024×768 (Apple Ipad) 1024X600 (Samsung Galaxy Tab 7″) 1280×800 (Kindle Fire HD 8.9 & Samsung Galaxy Tab”) 1366×1024 (Apple Ipad Pro) 1440×1024 (Microsoft Surface Pro) 1024×600 (10″ Notebook) 1024×768 (12″ Notebook) 1440×900 (19″ Desktop) 1600×900 (20″ Desktop) 1680×1050 (22″ Desktop) 1920×1080 (23″ Desktop) 1920×1200 (24″ Desktop) 320×480 (Apple Iphone 3/4) 320×533 (Samsung Galaxy S2) … Read More