Ansvarsområden

Styrelsen har fördelat ansvaret inom varje område, som förbereder olika ärenden för beslut i styrelsen. Medlemmarna kan kontakta någon av styrelseledamöterna i respektive ansvarsområde med frågor och synpunkter.
Ansvarig = röd färg , Deltagare = blå färg

 

 Redovisning/kontering/rapporter/budget/lån/certifiering/lägenhetsöverlåtelser/avtal

 • Johan
 • Gunnar
 • Mikael
 • Lars
Inomhus/byggnader/belysning/förvaltningsavtal
 • Mikael
 • Lisbet
 • Mats
 • Lars
 • Milan
 • Martin
 • Storstuga Nytt/medlemsinformation/hemsidan/IT
 • Martin
 • Lisbet
 • Ragnhild
 • Carita
 • Milan
 • Stugabgruppen
 • Johan
 • Lisbet
 • Gunnar
 • Milan
 • Ragnhild
 • Storstugan 2.0 projekt
 • Lisbet
 • Hela styrelsen
 • Fjärrvärme SVAF
 • Lars
 • Lisbet
 • Fönster/Hiss
 • Mats
 • Lars
 • Johan
 • Martin
 • Mikael